Fem internationella nyckelord
om vad som är en ideell förening, vilka härstammar
från internationell definition av Non profit Organisations.
Formell: vilket innebär att ha en styrelse,
att ha skrivna stadgar
samt hålla möten och
aktiviteter med viss regelbundenhet.
Privat:  vilket innebär att vara separerad från stat,
landsting och/eller kommun.
Ingen utdelning: vilket innebär att ingen del av det ekonomiska
överskottet kan tillfalla eller delas ut till
medlemmar, intressenter och/eller huvudmän.
Självstyrande: vilket innebär att vara kapabel att själv
kontrollera den egna verksamheten
genom att vara suverän från myndigheter
eller företags uppfattningar.
Idealitet: vilket innebär att föreningen måste ha någon
form av bidrag eller frivillig medverkan av
betydelse från exempelvis privatpersoner
genom oavlönat arbete eller privata gåvor.