Uppdaterad: 21 januari, 2016.

 

Klicka här för utskrift av sida

 

Ett Gott Slut och En God Start och Fortsättning

 

    Ovanstående är väl något som vi alla vill ha men hur blev slutet?
Flyktingkaoset som vi kommer att se även framåt var det som berörde mest. 
Fotbollsvärlden och dess fiffel, Saab:s ägare o styrelse som anklagas för olika ekonomiska förehavande till sin egen fördel var bara 2 av alla de som lyftes fram i ljuset. Vi har under året fått läsa i tidningarna om olika företag och föreningar där styrelser och andra förtroende valda ej klarar av sina åtagande eller väljer att avsiktligt fiffla!

 

Välkommen med kommentarer till  
   lars.r@mail.com 

  
    

Hur svårt kan det vara och vad är det som gäller i en ideell förening t. ex.

Ja först ska jag nämna att du ska givetvis inte tro på vad som skrives här, för detta är min egen personliga uppfattning, utan kontrollera vad jag skriver och se om min uppfattning är rätt. Du får gärna maila kommentarer till mig och jag lovar att publicera dem under förutsättnin att de inte är anonyma när de når mig. Ditt namn kommer ej att nämnas om du så önskar.

<------>

 


Vem är viktigast i en förening?
   Jo det är den enskilda medlemmen. Det är han som tillsammans med andra som är föreningen vars uppkomst är ett gemensamt intresse typ fiske, fågelskådning eller biodling. Det är han som bestämmer vem som sitter i styrelsen eller har andra uppdrag för föreningen.

  Därför är det viktigt att medlemmen är med på årsmöte och andra föreningsmöte för det är där som medlemmen bestämmer vad som ska ske i föreningen.

<------>

 

 
Vem har störst makt?
   Revisorn är den som har störst makt och samtidigt så måste han kunna stadgar och veta hur en förening fungerar. Han måste känna till en styrelses befogenheter. Ta del av styrelsebeslut. kontrollera så att dessa är i linje med vad medlemmar har beslutat på möten och vad som är protokollfört.
   Han ska även revidera bokföringen, se till att den stämmer, det ska finnas attesterade kvitto eller styrelsebeslut på alla in- och utbetalningar.
   Bokföringen ska vara så uppställd så att man kan följa vad som hänt under året. Man ska lätt kunna se om aktiviteter är vinst eller förlust.
   Han (ingen annan) ska skriva en revisionsberättelse där han ger sin uppfattning om föreningens styrelsearbete och bokföring. Även ge råd om förbättringar om så behövs.

<------>

 


Valberedning
   Ska på årsmötet utan påverkan av styrelse lämna förslag på lämpliga personer som vill arbeta i styrelse eller med andra uppdrag för föreningen.
   Vitalisering av föreningen sker genom omsättning av förtroendevalda efter lämplig tidsintervall.
   För att kunna utföra sitt uppdrag ska valberedning ta del av protokoll och även närvara någon gång vid styrelsemöten.

<------>

 


Förtroendevalda i kommittéer
   Ska fullgöra sitt uppdrag såsom beslutats av föreningen samt med proto- koll förda möten visa resultat till styrelse och medlemmar. 

<------>

 


Styrelsen

   Ska bara ta beslut i ärende som medlemmar har framfört på medlemsmöte. Ska i sitt arbete följa stadgarna. Andra ärende kan behandlas av styrelsen men innan beslut tages ska medlemsmöte avgöra om beslut får tagas i styrelsen.

  Med andra ord  Det är medlemmarna som bestämmer inte styrelsen!

<------>

 


Ordförande
   Ska se till att styrelsen utförs sitt uppdrag såsom föreningen bestämt på föreningsmöte och efter vad som stipuleras i stadgarna.

   Återigen  Han ska se till att styrelsen gör det som bestämts av medlemmarna

<------>

 


Stadgarna
   Stadgarna är de regler som alla ska rätta sig efter och dess innehåll bestäms av medlemmarna när föreningen bildas därefter uppdaters de när så är lämpligt efter riktlinjer i de föregående stadgarna.
   Tillhör föreningen ett förbund så är det förbundets stadgarna som styr föreningen.
   I förbundets stadgar kan det då framgå att föreningen kan ha utökade stadgar men och detta är viktigt dessa kan då inte gå emot förbundets och innan dessa är beslutade och antagna så ska de först presenteras för förbundet och ett eventuellt distrikt om sådant finnes.

<------>